galina-milkova
ГАЛИНА МИЛКОВА
АРХИТЕКТ/АРТИСТ

Галина Милкова завършва УАСГ, специалност „Архитектура“, катедра „Обществени сгради“. Стипендиант на Фондация „Еврика“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата. Стипендиант на Баумит две поредни години. Носител на първа награда в световния конкурс за дипломни проекти Degree&Profession International Awards за дипломен проект „Демократос – център за култура и дебати“ в центъра на Бургас до пл.“Тройката“. Печели в екип почетен приз и плакет за България в световния студентски конкурс за пасивна офис сграда на американската инженерна асоциация ASHRAE – Student Design Competition: Integrated Sustainable Building Design. Част от проектантския колектив на пл.“Тройката“.

През 2012г. Галина артикулира Ест-Етика като ново приложно философско направление в изкуствата и го прилага в архитектурните си и интерактивни проекти. Ест-Етика е израз на непреодолимата вътрешна убеденост, че изкуството може да променя, облагородява и разрешава социо-етични проблеми. Сред Ест-Етичните проекти на Think Forward са образователните – “Творческа стая”, “Fun Room” и “5 СТАИ”.

През 2015-та година поставя началото на проекта SYNC, изследващ синкретичното единство между поезия и архитектура, с интерактивната инсталация „Павилион на любовта“.

ИЗЛОЖБИ И ИНСТАЛАЦИИ

2015г.  “Симбиотично” – интерактивна изложба за Атанасовско езеро, възложител – „Българска Фондация Биоразнообразие“, в партньорство с Недко Николов и арх. Мариана Сърбова

2015г.  “Love Pavilion” – интерактивна инсталация, посветена на Любовта; авторска минималистична поезия, претворена в интеракция чрез средствата на архитектурата, и първи реализиран проект от синкретичен цикъл SYNC, изследващ духовното. Споделено лично прозрение и непосилен опит да се възвърне изгубената фундаментална любов на човек към самия себе си. Възложител – фестивал за съвременно изкуство „Включи града“

2015г.  Нарисувай ми мелодия“ – интерактивна инсталация, трансформираща звук в светлина, възложител – Община Бургас; в партньорство с Мартин Павлов, проектът е разработен за сдружение “Хамалогика”

2014г.  SALGHT – инсталация, изследваща качествата на солта като материал за продуктов дизайн и взаимодействието й със светлина, възложител – „Българска Фондация Биоразнообразие“, в партньорство с Недко Николов

2007г.  Участие като фотограф и художествен оформител на паната в изложбата на САБ „Наследство в риск”, презентиращи архитектурни паметници на Бургас.

НАГРАДИ

2015г.   Награда за интериор “5 СТАИ” – “Архимория 2015″, Think Forward

2015г.   Награда за интерактивна инсталация “Love Pavilion” – “Архимория 2015″

2013г.   “Златен капител” за реконструкция на пл. “Тройката”, гр. Бургас, част от екипа на „АРХИТЕКТИ УРБАНА“ ООД

2013г.   Награда за интериор на бар-кафе “Backstage” – “Архимория 2013″, Think Forward

2012г.   Участие в международния фестивал MIKSER с дизайнерските продукти Brainstorm Table и TrEdition Furniture.

2012г.  Шесто място в международния конкурс за театър на бъдещето Theater Inter-Аction, в екип със Стойчо Добрев

2012г.  Награда на САБ за дипломен проект „Демократос – център за култура и дебати“, лауреат на ИНТЕРАРХ 2012

2012г.  Награда Life Beyond Tourism на междунароодния фестивал FLORENCE WORLD FESTIVAL за дипломен проект „Демократос – център за култура и дебати“

2011г.  Награда за Вилна сграда, м.“Куку Баир“,  община Созопол, съвместно с арх. Вл. Милков  – „Архимория 2011″

2011г.  Награда за дипломен проект „Демократос – център за култура и дебати“ – „Архимория 2011″

2011г.  Награда на КАБ за дипломен проект „Демократос – център за култура и дебати“

2010г.  Участие на Венецианското Биенале с проект “Интелигентната биомашина”

2010г. Участие в конкурса на ISOVER за ревитализация на склад в Париж на международно ниво, в екип със Стойчо Добрев и Борислав Кръстев

2010г.  Участие в конкурса на ISOVER за ревитализация на склад в Париж на национално ниво – второ място, в екип със Стойчо Добрев и Борислав Кръстев

2010г.  Стипендиант на строителна фирма BAUMIT

2010г.  Участие в конкурс за мостово съоръжение в кв.“Красно село“

2009г.-2010г. Носител на стипендията „Кольо Фичето“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата

2009г.  Участие в конкурс POSITIVE/NEGATIVE – трета награда на КАБ

2009г.  Участие в световния конкурс за пасивна офис сграда на американската инженерна асоциация ASHRAE – 2009 Student Design Competition: Integrated Sustainable Building Design – ПОЧЕТЕН ПРИЗ И ПЛАКЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ, в смесен екип от УАСГ и ТУ

2009г.  Участие в конкурса АРХИПРИЗ – второ място

2009г.  Участие в Националния пленер за вторичен столичен център

2009г.  Участие в конкурса на ISOVER за мултикомфортна офис сграда на международно ниво, в екип със Стойчо Добрев и Борислав Кръстев

2009г.  Участие в конкурса на ISOVER за мултикомфортна офис сграда на национално ниво – второ място, в екип със Стойчо Добрев и Борислав Кръстев

2009г.  Стипендиант на строителна фирма BAUMIT

2008г.  Участие в Национален студентски пленер на тема: „Детски културно-развлекателен център в морската градина на Бургас” в подбран екип от УАСГ  – първа занижена награда на Съюза на архитектите в България

2007г.  Участие в конкурс „Студент на годината” – награда за крайморски проект и награда за архитектурна теория

nedko-nikolov
НЕДКО НИКОЛОВ
ДИЗАЙНЕР/АРТИСТ

Недко Николов завършва бакалавърска степен във Факултета по изящни изкуства, “Св.св. Кирил и Методии”, гр. Велико Търново, специалност „Педагогика на изобразителното изкуство, специализиран профил “Скулптура”. През 2010г. печели грант по програма Еразъм и специализира в университета De Belas Artes, гр. Лисабон, Португалия. Учи Магистърска степен по Пространствен дизайн, НБУ София. Участва в колективна изложба в гр. Лисабон, Португалия. Печели пето място в световен конкурс на университета IED Milano 2010 на тема „Му Cult” и второ място в световен конкурс на университета IED Barcelona 2011 на тема “Reuse Design”. Участник и в изложба SofiaDesignWeek 2012.

ИЗЛОЖБИ И ИНСТАЛАЦИИ

2015г.   „Симбиотично“ – интерактивна изложба за Атанасовско езеро, възложител – „Българска Фондация Биоразнообразие“, в партньорство с Галина Милкова и Мариана Сърбова

2014г.   „SALGHT“ – инсталация, изследваща качествата на солта като материал за продуктов дизайн и взаимодействието й със светлина, възложител – „Българска Фондация Биоразнообразие“, в партньорство с Галина Милкова

2012г.   Участие в Колективна изложба „Светлина и време“, Sofia Design Week

2012г.   Участие в колективна изложба „Ready made Design”, галерия Art Alley гр. София

2011г.   Разработва визуалната идентичност и графичен дизайн на благотворителна кампания „Аз Помогнах“, гр. Бургас.

2011г.   Колективна изложба – Лисабон, Португалия – галерия Dе Belas Artes

2009г.   Участник във Втори академичен скулптурен симпозиум и уъркшоп, Велико Търново „ЦВЯТ, ФОРМА, ПРОСТРАНСТВО, ДИАЛОГ“

2009г.   Годишна студентска изложба на ФИИ -ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Изложбени зали “Рафаел Михайлов” гр. Велико Търново, България

2008г.   Първи академичен скулптурен симпозиум, Велико Търново 2008 – организиран от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

2008г.   Годишна студентска изложба на ФИИ -ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Изложбени зали “Рафаел Михайлов” гр. Велико Търново, България

НАГРАДИ

2015г.   Награда за интериор „5 СТАИ“ – „Архимория 2015″, Think Forward
2013г.   Награда за интериор на бар-кафе „Backstage“ – „Архимория 2013″, Think Forward
2012г.   Второ място в световен конкурс на тема “Re-Design” организиран от университета IED Barcelona
2011г.  Пето място в световен конкурс на тема “My Cult” организиран от университета IED Milano с проект “Dream Park”