ДЕМОКРАТОС

АРХИТЕКТУРА, ЕСТ-ЕТИКА

07.01.2018

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

„Демократос“ е проект за реновация на актовата зала в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, и превръщането й в демократично пространство в рамките на традиционно училище. В новата многофункционална зала са заложени принципите на собода, равноправие и плурализъм, характерни за демократичните училища. „Демократос“ е винаги достъпна зала, която може да се ползва в учебно и извънучебно време. Децата получават свобода на избор по какъв начин да ползват залата, като програмата й се определя наравно от учители и ученици. Това е модел, при който авторитарността отстъпва пред равнопоставеността, а задължителната програма пред плуралистичното учене. Флексибилността на проекта позволява трансформацията на залата в социален хъб, форум за дебати, учебен център, работилница, театрална и кино зала, зала за презентации, столова. 
„Демократос“ се състои от зрителна зала, сценично пространство, фоайе. В зрителната зала са проектирани амфитеатрален форум, компютърен кът за самоинициирано знание, в който е заложена платформата Кан Академия, и свободна зона. Последната може да се преаранжира в зрителна зала със седящи места, работен кът с мобилни маси, форум с кръгла маса или столова. Поради голямата квадратура на сценичното пространство е създадена метална таванна конструкция с подвижна театрална завеса, чрез която се контролира дълбочината на сцената в зависимост от вида на сценичното изкуство. Поставена в началото на сцената, завесата загражда 43 кв.м. репетиционна зала с огледална стена. В същата позиция завесата осигурява фон за киноекран, чиито механизъм е скрит в портала на сцената. Осветлението и в двете зали е проектирано да обслужва всички възможни функционални сценарии. Запазена е основната функция на фоайето пред актовата зала – разпределителен хранителен пункт с хигиенна зона с две мивки. Добавени са дървени места за релаксация. В центъра на пространството е поставен артистичният акцент на проекта – висящата инсталация „Дървото на не-знанието“.  То интерпретира идеята на Яков Хехт за вселенското познание извън пределите на училищната програма, към което може да ни отведе единствено любопитството.