ИНКАНТО

АРХИТЕКТУРА

22.12.2013

ИНВЕСТИТОР: Светлана Спасова

Ресторант “Инканто” се намира в търговски център “Галерия”, гр. Бургас. Интериорът реализира концепцията за малък площад, изолиран от силно комерсиализираната среда на търговските центрове. Чрез похватите на сценографията се създават тухлени фасади с градски сюжети, които рамкират площада. Оста му се маркира с растителност /лимонови дръвчета/ и високи места за сядане. Атмосферата на екстериорно пространство се подсилва от дървени рустикални маси, улично осветление, таванна инсталация от 70 крушки за градинско осветление, екран за открито кино.