OUT-OF-SCHOOL

АРХИТЕКТУРА, ЕСТ-ЕТИКА

15.09.2016

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“

„OUT-OF-SCHOOL“ е училище на открито, създадено върху 200 кв.м. неизползваемо дворно пространство. Проектът интерпретира слабо познатата тема в България за класна стая на открито и я обогатява чрез изнасяне под небето на основни училищни функции – учебна зона, зона за хранене, амфитеатрална зона за концерти и културни мероприятия, зона за отдих, зона за игра.

Затвърждавайки имиджа на едно от малкото новаторски основни училища в страната, ръководството на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ разпознава ползите от образование на открито. „OUT-OF-SCHOOL“ подтиква към експериментални методики на преподаване. Например учене чрез мултисензорно преживяване, като се ангажират сетивата на обоняние, слух, вкус и зрение, или усвояване на знания посредством интердисциплинарна програма, или чрез размиване на границата между академичното обучение и творческата игра. Друг позитивен ефект на този тип проекти е създаването на връзка между училището и квартала, в който се намира. Достъпът на учениците до квартала често прераства в училищни проекти с обществена полза, които възпитават социална ангажираност и отговорност у децата. От друга страна, достъпът на жителите на квартала до класната стая и образователния процес насърчават местното доброволчество. Не на последно място ученето на открито подтиква към изследователска дейност и спомага за фундаменталното разбиране на природните процеси.