SALGHT

ЕСТ-ЕТИКА, ИЗЛОЖБИ

01.08.2017

SALGHT е авторска изложба, която изследва взаимодействието на солта със светлината, както и качествата на солта като материал за продуктов дизайн. Дванадесетте композиции интерпретират чрез различни изразни средства солта и я трансформират от суровина, изпозлвана в промишлеността, в необикновен компонент от двуизмерни абстракции, триизмерна инсталация и първи опити за продуктов дизайн.