SALGHT

ЕСТ-ЕТИКА, ИЗЛОЖБИ

30.08.2014

ИНВЕСТИТОР: Българска Фондация Биоразнообразие

SALGHT е авторска инсталация на Think Forward, която изследва взаимодействието на солта със светлина, както и качествата на солта като материал за продуктов дизайн. След няколко обществени проекта, чрез които студиото се опитва да предефинира етиката в дизайна, арх. Милкова и пр. диз. Николов започват ново начинание – изследване и интерпретиране на характерни местни производства и продукти, първият от които е солта. Инсталацията е създадена специално за “Фестивал на солта”, организиран в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+ от БФБ, БДЗП и Черноморски солници АД.